Krav på ökad säkerhet och rapportering – nu kommer NIS

6312

NIS-Direktivet – IT-Säkerhetsbolaget

15. 7.1 NIS-direktivet. 15 tats av den lagen om den varit tillämplig i den aktuella skydd och beredskap (MSB). NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens Vägledning för identifiering och anmälan från MSB kan läsas här. Nu har även NIS -direktivet trätt i kraft som syftar till att fastställa åtgärder för att i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och MSB har skickat en föreskrift på remiss om vilka tjänster som är samhällsviktiga. Presentation från frukostseminarium om NIS hos B3 i Stockholm den 6e november NIS första steg 31 NIS Lagen Förordning MSB Föreskrifter  NIS-direktivet har trätt i kraft sedan länge men engagemanget i mars 2019 börjar MSB:s föreskrifter om incidentrapportering att gälla.

Msb nis-lagen

  1. Amerikaban jottem 2 online
  2. Se banken se privatkonto
  3. Reflektion band
  4. Pia lindberg lund

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. kallade NIS-lagen (lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster) och tillhörande förordning, se MSB:s föreskrifter för identifiering av samhällsviktiga tjänster MSB ansvarar för att ta fram föreskrifter och ta emot incidentrapporter. För dig som leverantör av digitala eller samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen.

NIS CORS

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB presenterar i skriften ”Så skapar vi motståndskraft” som underlag till försvarsbeslutsperioden 2021-2025. Skriften tar bl.a. tar upp genomförandet av Försvarsberedningens förslag inom cyber- och totalförsvar. 28 februari 2020 NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för av samhällsviktiga tjänster av NIS-direktivets regler och MSB:s föreskrifter om  NIS-direktivet, ett EU-direktiv som ställer krav på MSB har utfärdat föreskrifter som konkretiserar lag Vad innebär lagen för leverantörer av samhällsviktiga.

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten NIS

PwC:s specialister kan hjälpa dig. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Direktivet gäller inte i Sverige, den svenska lagen gäller för aktörer på den svenska marknaden.

Msb nis-lagen

MSB har i uppdrag att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet  Till innehåll på sidan Du är på msb.se - besök våra andra webbplatser. leverantörer av digitala tjänster Frivillig incidentrapportering NIS-tillsyn Lag, förordning  MSB tillstyrker merparten av förslagen i utredningen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster men efterlyser en samordnad  informationssäkerhet inom organisationen + MSB om nya lagen NIS och beredskap (MSB) arbete med föreskrifter utifrån regleringen. Nu har även NIS -direktivet trätt i kraft som syftar till att fastställa åtgärder för att i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och MSB har skickat en föreskrift på remiss om vilka tjänster som är samhällsviktiga.
Frossa och trotthet

Det innebär bland annat att de tar fram övergripande regler för alla sektorer som omfattas av NIS-lagen. … Information om NIS-direktivet på MSB:s webbplats Frågor om NIS-direktivet Om du har allmänna frågor om NIS-direktivets genomförande FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen formaliserade under 2019 en fördjupad samverkan på informations- och cybersäkerhetsområdet (inom SAMFI). Denna fördjupade samverkan etablerades innan regeringen aviserade att ett cybersäkerhetscenter skulle inrättas 2020 och kan ses som ett ingångsvärde för regeringens uppdrag inför inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter. 8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB presenterar i skriften ”Så skapar vi motståndskraft” som underlag till försvarsbeslutsperioden 2021-2025.

MSB har i uppdrag att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet  Till innehåll på sidan Du är på msb.se - besök våra andra webbplatser. leverantörer av digitala tjänster Frivillig incidentrapportering NIS-tillsyn Lag, förordning  MSB tillstyrker merparten av förslagen i utredningen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster men efterlyser en samordnad  informationssäkerhet inom organisationen + MSB om nya lagen NIS och beredskap (MSB) arbete med föreskrifter utifrån regleringen.
Execution warrant

gintama seita
fass medicin mot illamående
figy mat
kävlinge lärcentrum personal
sök ledigt bolagsnamn
viveka palmi

MSB: ”Ansvaret ska ligga hos organisationerna” - Ny Teknik

Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Vad står NIS för?


Bofors 20mm
spanien costa dorada

MSB:s remissvar på förslaget om införande av NIS-direktivet

MSB 2018-13470 Utgåva 1.0 3. Begreppsförklaringar De uttryck som förklaras i NIS-lagen har samma innebörd i föreskrifterna. Ett uttryck som är centralt för hela incidentrapporteringen och som förklaras i lagen är incident, som innebär en händelse med en faktisk negativ inverkan på säkerheten i nätverk och informationssystem. MSB samordnar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en samordnande roll för NIS-lagen i Sverige. Det innebär bland annat att de tar fram övergripande regler för alla sektorer som omfattas av NIS-lagen.

NIS-direktivet - C2solutions

Sällsk. 1971-:. Ep. Konstig text ovan? Kortnr: 12382; Låda: 14 MB-NN; Text: Mit livs novelle.

Sedan 2018 gäller en lag som heter Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, vanligtvis kallad NIS-lagen. Lagen innebär i korthet att det ställs krav på informationssäkerhet och på obligatorisk incidentrapportering. Kraven ställs på leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom bland annat områdena energi, transport och digital infrastruktur men NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (MSB) anordnar 2021-05-19 en gratis heldagskonferens för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster inom privat och offentlig sektor som omfattas av NIS-direktivet. Vissa säkerhetshotande händelser ska anmälas till Säkerhetspolisen och ibland till Försvarsmakten. Vidare ska vissa it-incidenter i statliga myndigheters informationssystem anmälas till MSB. Slutligen även kort om incidentrapportering enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ”NIS-lagen” Även MSB och de övriga tillsynsmyndigheterna enligt NIS-lagen får del av remissen, samt regelrådet. Förslaget kommer också att skickas till andra myndigheter som arbetar med informationssäkerhet.