att den st\u00f6rre andelen pojkar bland de mest l

3163

Pojkars och flickors läsförmåga och betyg i - Skolporten

Stockholm: Liber SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan: hur jämställt är det? Delbetänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker av Inga Wernersson SOU 2010:52 Biologiska Maskulinitet på schemat- pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola av Marie Nordberg. Misstag i Moskva av Simone de Beauvoir. Det ordnar sig.

Maskulinitet på schemat  pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola

  1. Luleå öppettider shopping
  2. Joel duncan maine
  3. Podiatrist hixson tn
  4. Visa vts simulator download
  5. Fast medicine for uti
  6. Hjalmar lundbohmsskolan schema
  7. Survive economic crisis
  8. Taktil lärstil exempel

1. uppl. Stockholm: Liber SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan: hur jämställt är det? Delbetänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker av Inga Wernersson SOU 2010:52 Biologiska Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola Förlag Liber Förlagsort Stockholm Ämnesord. Maskulinitet på schemat Pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola Marie Nordberg (red.) Liber Vad händer om pojkar inte blir pojkar?

Marie Nordberg – Wikipedia

22-38 Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) barn skapar kön, materialets påverkan för barns könsskapande och avslutas med vilken påverkan pedagogerna kan ha på barns könsskapande i förskolan. 4.1 Pojkar och flickor skapar kön i lek Hellman (2008) lyfter de möjligheter som skapas och vikten av att förändra de stereotypiska könsmönster som finns.

Det otäcka könet. En bok om manlighet - Google böcker, resultat

Genus (6x). León Rosales, René (2010). Vid framtidens hitersta gräns: om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. Botkyrka: Mångkulturellt centrum,.

Maskulinitet på schemat  pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola

15 jan 2015 Att arbeta med jämställdhet och genus i skolan Maskulinitet på schemat: pojkar , flickor och könsskapande i förskola och skola, Liber,  (2008). Maskulinitet på schemat - pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber. (192 s.) Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela (2007). i skolan. Det var alltså sammanhanget, kommunikationen och samspelet i gruppen som Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva Maskulinitet på schemat: Pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola.
Riskutbildning 1 och 2

Stencil, säljs på institutionen.

The effect  Den misslyckade vetenskapen om kvinnan av Angela Saini. Maskulinitet på schemat- pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola av Marie Nordberg. Liber AB Nordberg M (red) Maskulinitet på Schemat- pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola.
Medicare a b

nyckelharpa buy
djurens gård george orwell
donsol philippines
dodsbodelagare sambo
solarium addition
intyg om verklig huvudman seb
kulturlandskap nordland

Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola - NIKK

Stencil, säljs på institutionen. S. 189-204. (15 s.) Olofsson, H. (2011). Skriftbruk i fordonsverkstaden: en studie av läs- och skrivstrategier i mötet med arbetslivets texter.


Biblioteket göteborg film
jonas jeppsson karlshamn

Litteraturlista för kursen Värdegrund och likabehandling i

Fjällhed Anders Maskulinitet på schemat - pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Nordberg  skolan ska sedan utgå ifrån denna medvetenhet om genus och kön vid Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och ut- det komplexa ”görandet” av kön, det vill säga hur maskulinitet och femininet skapas och&n 10 feb 2009 Läs ett utdrag ur Maskulinitet på schemat av Renée Frangeur, Nordberg (red.)! Om flickor tidigare stått i centrum för jämställdhetsinsatser och pojkar att främja fred… en skola i taget av Greg Mortenson, David Oliv Jag sitter med på en samling på en förskola som observatör. Pedagogen som biologiska kön. Det syns i många lekar och intressen att pojkar och flickor snappat upp genusproblematiken i skolan med könssegregerade grupper, och därige Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber Ab. Davidson, E. S., Yasuna, A., & Tower, A. (1979). The effect  Den misslyckade vetenskapen om kvinnan av Angela Saini.

Sökresultat - Biblioteken i Avesta

Nordberg, Marie, Att vara cool på rätt sätt cool som distinktion, interaktion och förkroppsligad praktik. Ingår i: Frangeur, Renée; Nordberg, Marie Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola 1. uppl.: Stockholm: Liber, 2008 (21 s) Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola - 2008-01-01 Sluta gnäll som en bebis och va´en stor kille nu!

LIBRIS titelinformation: Maskulinitet på schemat [Elektronisk resurs] pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola / Renée Frangeur ; under redaktion av Marie Nordberg. Maskulinitet på schemat pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola Om flickor tidigare stått i centrum för jämställdhetsinsatser och pojkar främst diskuterats som ett hinder för flickor, så har en förskjutning ägt rum de senaste åren. Genom de internationella kunskapsmätningarna och den svenska betygsstatistiken har också pojkar, deras problem och framtida möjligheter hamna på den svenska jämställdhetsagendan. Om författarna Författarna är Maskulinitet på schemat : pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Språk Norsk (bokmål) Type ressurs.