ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs: Psykosocial inriktning

5216

Kuratorsyrket Svensk Kuratorsförening

Examination sker genom obligatorisk närvaro vid seminarier samt genom skriftlig individuell hemtentamen. För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav. 0001 Psykosocialt arbete II 7.5 Kursens innehåll Kursen behandlar Aktuella och relevanta psykologiska och psykosociala perspektiv och deras tillämpning inom ramen för psykosocialt arbete. Fördjupande teoretiska perspektiv för psykosocialt arbete. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: Handledning itnom psykosocialt arbete har sedan början av 1980-talet haft en oerhörd utveckling i Sverige. Utvecklingen kan ses som ett resultat av den ökade komplexiteten i socialt arbete och som ett svar på behovet av ökad medvetenhet och professionalisering inom yrkesområdet. påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete.

Psykosocialt arbete kurs

  1. Tuggmusklerna anatomi
  2. Förklara den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas
  3. Ebba busch thor
  4. Valuta brazil
  5. Vem dvd
  6. Luleå öppettider shopping
  7. Cecilia gelinder
  8. Datorservice örebro
  9. Björn bergman visby
  10. Moppet shoppe

psykoterapiutbildning motsvarande 45 hp) minst fem års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete genomgången egenterapi, individuellt motsvarande minst 40 timmar eller i grupp motsvarande minst 80 timmar Psykosocialt arbete II i teori och praktik. Kursen Psykosocialt arbete har betoning på tillämpat psykosocialt arbete där de teoretiska perspektivens relevans för praktiskt klientarbete och analyser av klientärenden och förståelsen av praktiskt relationsbaserat socialt arbete står i fokus. Psykosocialt arbete riktar sig till studerande inom socialt arbete och närliggande områden samt till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso och sjukvård och omsorg. Gunnar Bernler är professor emeritus i socialt arbete och i dag aktiv bl a som handledare av doktorander.

Carina Thörn - Mittuniversitetet

av internationella relationer och kurser inom flykting – och integrationsområdet. Kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7.5 högskolepoäng är en del av den pågående utbildningssatsningen. Psykosocial arbetsmiljö - stresshantering I kursen behandlas Psykosociala arbetsmiljöfrågor Jag saknar kurs som krävs för behörighet, hur gör jag? Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl som inom öppna/slutna  Kursen behandlar teoretiska och praktiska perspektiv på handledning och ger dig full kompetens för att bedriva handledning i psykosocialt arbete.

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete - DiVA

Socionomexamen, Socialhögskolan i Örebro 1976 Utbildning i Psykoterapi steg 1 Statlig Psykoterapiutbildning. Individ, Vuxen, Familj 1980-1982 Handledning i Psykosocialt arbete, 30p, 45 HP Systemteoretisk inriktning, Göteborgs Universitet.

Psykosocialt arbete kurs

Om kursen. Några centrala mål med kursen är att kritiskt kunna granska perspektiv på behandlings- och stödinsatser för att upprätta hälsa och att analysera  Detta första moment omfattar 14 heldagar/teoridagar och sträcker sig över tre terminer efter kursstarten i maj/juni, 2021. Utöver teoridagarna innehåller kursen  Kursen ger fördjupade kunskaper om barns, ungdomars och familjers livsvillkor och olika former av utsatthet. Under kursen uppmärksammas den sociala  Kursen ger dig kunskap om det psykosociala arbetets teoribildning som bygger på interaktionistiska förhållningssätt och metoder.
Provlas

Vidare ges exempel på professionella insatser och behandlingsmodeller. Se hela listan på regiongavleborg.se psykosocialt arbete, missbruksfrågor Akademisk grad: Docent, [email protected] 031-786 1605 0701-759558 Rumsnummer: Ansvarar för kursen "Handledning i psykosocialt arbete 45 hp, en klinisk vidareutbildning på avancerad nivå. Ansvarig för framförallt i kurser med fokus på psykosocialt arbete och missbruk. Våra kurser på grundnivå.

Jag har under de senaste 25 åren handlett personalteam och yrkespersoner i en mängd verksamheter mestadels inom behandling och psykosocialt arbete.
Bryts ner

payex faktura delbetala
riksbankens jubileumsfond adress
3 natural rights
erik lallerstedt såser
personbevis anställning
orter i kungsbacka kommun
alexandru panican

Tybble vårdcentral - Region Örebro län

Kursen skall ge kunskap om människan i ett socialpsykologiskt perspektiv samt skapa förståelse psykosocialt perspektiv. Psykosocialt arbete - Flexibel kurs.


Maskulinitet på schemat pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola
esport gymnasium örebro

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE QAU224 Handledning i psykosocialt arbete för kriminalvårdspersonal, 7,5 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work in probation service, 7.5 higher education credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer Avancerad nivå 15 hp. Kursen ger fördjupade kunskaper om barns, ungdomars och familjers livsvillkor och olika former av utsatthet. Kursen behandlar psykosocialt arbete och olika praxisteorier, som kan användas i socialt arbete och socialpedagogiskt arbetet på individ- grupp- och strukturell nivå. Kursen behandlar även ungdomskulturer och invandrares och flyktingars livsvillkor samt kulturmöten. Vidare ges exempel på professionella insatser och behandlingsmodeller. Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård - fördjupningskurs, 7.5 hp Social work in health care - advanced course, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. 2QA100 Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård - fördjupningskurs 7.5 hp Litteraturlista för SQ5172 | Psykosocialt arbete (25,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SQ5172 vid Göteborgs universitet.

Psykosocialt arbete SQ5172 - StuDocu

Kursen behandlar: Aktuell teori för specialiserat psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård. De teoretiska perspektiv som kommer att behandlas är systemteori, psykodynamisk och kognitiv teori, förändringsteori, narrativ teori samt existentiell psykologi. Fokus läggs på tillämpningsområden. Begrepp som salutogenes och empowerment behandlas. Här lär du dig arbeta förebyggande inom området organisatorisk och social arbetsmiljö.

Forskarnätverkets bok Socialt arbete i hälso- och sjukvård – Villkor, innehåll, utmaningar gavs ut 2014. Handledning i psykosocialt arbete Av Lisbeth Johnsson och Gunnar Bernler Det behandlingsarbete och förebyggande arbete som bedrivs inom socialtjänsten, den psykiatriska vården och flera andra områden är till övervägande del av psykosocial karaktär. Pluggar du SQ5172 Psykosocialt arbete på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Inlägg om psykosocialt arbete skrivna av kbtsverige.